Male Names   Female Names
Yu Chulsoon Han Han-Gyong Baik Choon-Yei Chol Soon-Ok
Park In-Tak Song Bong-Choi Chung He-Suk Ma Syung-Soon
Lee Jae-Yup Chung Eui-Kon Kang Ok-Sun Choi Myong-Suk
Jeong Gyong-Si Gwang Hyang-Soon Jang Hwa-Soo Pronunc Young-Nae
Chol Gyong-Si Oh Se-Hong You Jin-Ho Ho Syung-Soon
Yun Hae-Sup Cho Dae-Du Kang Ok-Sun Park Hwa-Soo
Ahn Joon-Sup Yu Han-Gyong Pronunc Kum-Ja Kang Hyung-Sook
Seo Eui-Tae Gu Soon-Chun Jeong Hyoi-Soon Ho Hea-Jung
Yun Jeaki Chol Ho-Pyong Pronunc Hwa-Soo Yoon Yang-Gae
Kyou-Chull Yang Jung-Keun You Kyung-Hee Ma Su-Dae
Yang Hyong-Kim Yu Jung-Mo Son Myung-Hee Jo Okhwa
Baik Ho-Bong You Jung-Keun You Hea-Jung Han Young-Nae
Kim Yong-Chui Gu Joon-Sup Youn Kum-Ja Kim Hyang-Soon
Jung Shin-Cho Jeong Eui-Kon Ahn Chan-Sook Kang He-Suk
Song Eunkyhung Paek Ho-Pyong Han Choon-Yei Moon Ok-Rim
Paek Han-Gyong Kim Gyong-Si Oh Myung-Sun Yun Kum-Ja
Seo Chang-Sun Son Joon-Sup Ho He-Suk Seo Myung-Hee
Li Ho-Pyong Jeon Hyang-Soon Yu He-Suk Si Mi-Na
Kim Jae-Yup Ma Kyou-Chull Kim Jin-Ho Youn Kyung-Hee
Byon Soo-Ann Gu Eui-Kon Jang Yang-Gae Kwang Chun-Ok

Generate More Korean Names

Return to Main Page